Αναγνώστες

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ .

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αγαπητή / έ μου,Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσω ότι από το 2010 βρίσκομαι ΑΔΙΚΩΣ δεδιωγμένος, εκ της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους.Οι Προϊστάμενοι της Μονής αυτής, οι οποίοι έχουν συστήσει μέσα στην Μονή μία εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Μαφίας, μου έχουν καταχραστεί χρήματα που έχω παραδώσει στη Μονή, τα δεδουλευμένα μου στη Μονή, καθώς και άλλα αντικείμενα προσφοράς μου.Από το 2010 και μετά παραμένω άστεγος, περιφερόμενος σε διάφορους τόπους και εις ένδειξη διαμαρτυρίας, παραμένω στην Αθήνα ξυπόλητος, διεκδικώντας από τη Μονή Οσίου Γρηγορίου με εξωδικαστικές διαδικασίες, το συμβολικό ποσόν των 100.000 ευρώ.Παρακαλώ πολύ, για να με στηρίξετε στον αγώνα μου, επικοινωνήστε με τον μοναχόν και προϊστάμενον της μονής αυτής πατέρα Νικόλαο (πρωην ειρηνοδικη) στο τηλ. 697 922 2413, για να τον προτρέψετε να φανεί απέναντί μου φιλάδελφος και να μου καταθέσει μαζί με τους άλλους προϊσταμένους το ανωτέρω ποσόν προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωσή σας, επικοινωνήστε μαζί μου στο προσωπικό μου τηλέφωνο: 6982 664234.

Ευχαριστώ πολύ

π. Χριστόδουλος

Πρώην Αγιορείτης

Νυν ΑρχιμανδρίτηςΥ.Γ.     Αν σας ενημερώσουν, ότι πάσχω από κάποιο ψυχιατρικό νόσημα, η ενημέρωση αυτή θα είναι ψευδέστατη, διότι διαθέτω έγκυρες και έγγραφες ιατρικές διαγνώσεις ψυχιάτρων, ότι είμαι απόλυτα υγιής.


Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019


Клятвенное обещание

от 25 января 2019

Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь во имя Отца и Сына и Святого Духа, что как Архиепископ Афинский и всея Эллады в самой Греции и за ее пределами буду всеми силами бороться, дабы свергнуть существующий устоявшийся внутригосударственный  масонский строй

Новогреческого правительства и провозгласить новую Эллинохристианскую  систему правления.

P.S.Cие клятвенное обещание было принесено мною в указанный день в полдень в 13 30 в Святом храме Богородицы Хрисопилиотисса по улице Эолу г.Афины перед Христом свидетелем в присутствии других понятых.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Для дополнительной информации, свяжитесь со мной по мобильному телефону: 6982 664234.
Немного о себе.
Я, отец Христодул, долгое время был иеромонахом на Святой Горе в монастыре Григориат.
На Святой Афон я поехал в 1987 году и прожил там 22 года.
В 2010 году я покинул Святой Афон, чтобы обрести возможность служить и помогать мирянам.
Служил в разных храмах и церквях в Афинах, на Крите и в Иерусалиме. В 2015 году был возведён в сан архимандрита в Афинах, но не являюсь госслужащим, как другие православные священники в Греции. (по причине экономического кризиса)
Мои контакты:
Архимандрит Христодул
Фэйсбук:
Χριστοδουλος Αρχιμανδρίτης
Мобильный: 0030 / 6982664234


По части  национально-патриотической позицииМир вам, дорогие братья и сестры!Мир вам всем во Христе Иисусе.


В воскресенье днем, 10 февраля 2019 года мне довелось присутствовать на народном собрании союза так называемых «Патриотов», члены которого якобы выступают в защиту независимости  Греции и святынь Православной Церкви.

Перед началом выступлений участников я пригласил всех присутствующих помолиться.

 И что вы думаете, произошло в дальнейшем?

Мне в грубейшей форме просто запретили!

Да! Мне слова не дали сказать!

Я спрашиваю вас и себя: эти люди, которые так отнеслись к просьбе о молитве, действительно считают себя православными?

После началось запрограммированное выступление риторов, они поднимались на трибуну один за другим, озвучивая разного рода предложения и требования относительно независимости нашей многострадальной Греции.Тут встаёт вопрос: разве люди, которые не дали сказать слово священнику, в состоянии быть истинными патриотами и христианами? Разве они в состоянии уважать Церковь как Тело Христа и ее священнодействия?

Я вновь обратился к присутствующим с просьбой выслушать меня, в другом случае, сказал я им, я просто буду вынужден покинуть  собрание, ибо не могу допустить такого к себе  отношения.

Разве наша религия не учит уважать людей?

Среди участников мероприятия  был один известный активист, бывший офицер Военно-морского флота Греции, который немало сделал во благо процветания Греции.

 Так вот этого самого общественного деятеля  в буквальном смысле выставили с этого мероприятия, потому как некая часть участников не разделяли некоторых его позиций.

Я тоже не раз просил предоставить мне слово с тем, чтобы высказаться по некоторым вопросам.

Но мне в резкой и категоричной форме запретили какое-либо участие в мероприятии.

«Уходи» – сказали они мне. Они прямо-таки  выставили меня за дверь, как выставили бы любого Божьего человека.

Они не проявили должного  уважения ни к  моему возрасту, ни к моему сану священника.

Вы думаете, что эти самопровозглашенные «патриоты»  истинные  патриоты?

Разве такие люди в  состоянии проявлять  уважение к Церкви и священническому служению?
Даже если они не надеялись услышать от меня что-то очень серьезное и важное, разве  не имею я право хотя бы высказаться, озвучить свою позицию? А потом уже пусть каждый делает свои выводы. Ведь они выслушивали и других людей, хотя и не соглашались с ними в некоторых вопросах. Почему такое предвзятое отношение к священнослужителю?

Вот что я хочу вам сказать, друзья мои!

Вот уже как несколько месяцев как я проживаю в Афинах.

За это время мне не раз довелось побывать на  самого разного рода таких  «патриотических» мероприятиях, я хожу на них для того чтобы принести хоть какую-то реальную пользу своему народу.

Посещая такого рода сообщества, я пришел к следующим выводам: эти самые так называемые "патриоты" не что иное, как тунеядцы и политические авантюристы. А так называемые "патриотические" партии - это масонское братство, самая что ни на есть уполномоченная  служба в нашей стране, цель которой  распространение раздора и усиления раскола в обществе, с тем, чтобы уничтожить чувства гражданственности и патриотизма греческого народа. Они действуют как наднациональное укрытие политического механизма, играют роль усмирительного средства, самая настоящая шпионская сила.

Они громче всех говорят об уважении к  Церкви, являясь тем временем основными перебежчиками нашего Православия, они не имеют ничего святого, ни человеческих ценностей, прикрываясь маской ненадёжности некоторых действительно сребролюбивых Первосвященников и Священников Греческой Православной церкви!

Подобные перебежчики не могут служить звеньями в цепи истинной преемственности Православия!Я имею в виду тех самых торговцев родиной и предателей христианских, для которых Церковь служит средством попадания в парламентские круги, публично эти люди  как бы чернят эти круги, но за глаза... по всякому выслуживаются перед ними!

В Афинах я столкнулся с двумя категориями людей. Атеистами  и ... криптобезбожниками!

Ультралевые - атеисты, криптобезбожники- - ультраправые торговцы родиной.
Греция как субъект международных отношенийуже долгое время  находится в водовороте  международной жизни. Внутри этого водоворота единственной гаванью спасения является только наша  Церковь!

Вы спросите, какая Церковь? Церковь, представляемая нашим архиепископом  Иеронимом и теми, кто, отдалившись от Бога своими поступками и мыслями, приняли золотые одеяния  церковного нарциссизма?

А ведь нет ничего страшнее церковного нарциссизма!Нет, друзья мои, только не эти люди!

Наша Церковь - это прекрасное плодоносящее дерево, оно цветёт и  даёт нам свои плоды,
перед нами открывается великое противостояние ветвей и ростков одного корня. И только Иисус Христос может совоскресить церковных наставников через мертвые ... «камни». Тот, Кто дает мудрость слепым и исцеляет демонизированных людей, может даровать  нам Своего Лучшего Пастыря, Совершенного Человека, который поможет всему  эллинизму осознать свой миссионерский удел.

И такой Человек существует!

Он уже среди нас. Мы видим его, но не узнаем. Он говорит с нами, но мы его не понимаем. Он виден, но не узрим. Он  терпит неудачи, но не придаётся отчаянию. Он прекрасно знает свою миссию, назначенную ему Самим  Господом Богом, и ждет подходящего дня и времени, чтобы предстать перед всеми нами. Этот ИСТИННО Божий человек скоро примет Священнический сан!

Он будет рукоположен в сан митрополита эллинизма, приняв Византийскую имперскую корону, после чего следуя повелению Самого Господа Бога в качестве Богоборца и Архиерея Он сможет организовать новый Крестовый поход и против врагов эллинизма внутри и за пределами нашей страны. Я не знаю точного дня и времени его рукоположения, но я очень хорошо знаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев, и даже намного… раньше!
А потому все мы должны быть готовы, ибо Бог желает нашего спасения и просит всех нас только об ОДНОМ единственном!

Чтобы страна наша стала страной …ПОКАЯНИЯ!

https://rs.mail.ru/d524699.gif?rnd=123719010&ts=1553777624

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Для дополнительной информации, свяжитесь со мной по мобильному телефону: 6982 664234.
Немного о себе.
Я, отец Христодул, долгое время был иеромонахом на Святой Горе в монастыре Григориат.
На Святой Афон я поехал в 1987 году и прожил там 22 года.
В 2010 году я покинул Святой Афон, чтобы обрести возможность служить и помогать мирянам.
Служил в разных храмах и церквях в Афинах, на Крите и в Иерусалиме. В 2015 году был возведён в сан архимандрита в Афинах, но не являюсь госслужащим, как другие православные священники в Греции. (по причине экономического кризиса)
Мои контакты:
Архимандрит Христодул
Фэйсбук:
Χριστοδουλος Αρχιμανδρίτης
Мобильный: 0030 / 6982664234

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019


ПРОТЕСТ СВЯТОГОРСКОГО МОНАХА

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

С чувством глубокой и невыносимой горечи хочу сообщить Вам о том, что  с 2010 года по решению монашеской иерархии я был изгнан из Святогорского  Монастыря Григориат.

Иерархи сего монастыря, руководствуясь преступными принципами, злоупотребляли деньгами, моими накоплениями и другими ценными вещами, которые были переданы мною во владение монастыря.

С 2010 года, оставшись без жилья и средств к существованию, я вынужден  перебираться с места на место, и в знак протеста вынужден скитаться по Афинам  без всякой обуви,  пытаясь внесудебным путём добиться возвращения мне монастырём Григориат символической  суммы в размере 100 000 евро.

Прошу вас братья и сёстры  поддержать меня в этой  борьбе, а также помолиться за меня!

Свяжитесь по возможности с отцом Христофором по  (тел. 23770 23667),  с тем, чтобы по братски убедить его в справедливости моих требований для восстановления справедливости.

Для дополнительной информации, свяжитесь со мной по мобильному телефону: 6982 664234.


Заранее вам благодарен!

Уважаемые братья во Христе!

Немного о себе.

Я отец Христодул, долгое время был иеромонахом на Святой Горе в монастыре Григориат.

На Святой Афон я поехал в 1987 году и прожил там 22 года.

В 2010 году я покинул Святой Афон, чтобы обрести возможность служить и помогать мирянам.

Служил в разных храмах и церквях в Афинах, на Крите и в Иерусалиме. В 2015 году  был возведён в сан архимандрита в Афинах, но не являюсь госслужащим, как другие православные священники в Греции. (по причине экономического кризиса)

Мои контакты:

Архимандрит Христодул 

Фэйсбук: Χριστοδουλος Αρχιμανδρίτης

Мобильный: 0030 / 6982664234        
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Πρόταση διαχείρισης Ορθόδοξης Χριστιανικής Κοινοβιακής Οικοκοινότητας!
Ο κόσμος μας περνάει από ένα κρίσιμο σημείο .Η ανθρωπότητα και ο πλανήτης βρίσκονται σε κατάσταση ταχύτατης αλλαγής .Τα γεγονότα που όλοι καθημερινά βιώνουμε δείχνουν του λόγου το αληθές .
Μπροστά μας ένα σταυροδρόμι ανοίγεται .Μια ευθύνη επιλογής .Θα πρέπει να διαλέξουμε όλοι μαζί σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε , εμείς και οι απόγονοί μας ,να βρούμε τις λύσεις , να κάνουμε τις επιλογές μας ,να δομήσουμε .Τώρα , τώρα είναι η στιγμή να αφυπνιστούμε , δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια .
Ονειρευόμαστε μια αλληλέγγυα κοινωνία , χωρίς αδικίες και ανισότητες ,χωρίς ιεραρχική εξουσία , χωρίς καμία βίαιη ή εξαναγκαστική ενέργεια .
Ομάδες ανθρώπων που ζουν αρμονικά από κοινού μέσα στην αφθονία της φύσης , με πλήρη συνείδηση , με πλήρη σεβασμό .
Πιστεύουμε στην δύναμη ενωμένων ανθρώπων και στην αφθονία της φύσης Νιώθουμε την ανάγκη αυτονομίας-απεξάρτησης από το βάναυσο σύγχρονο σύστημα αξιών .Βλέπουμε ότι η αλλαγή θα γίνει μόνο με την πράξη .Θέλουμε να πάψουμε να στηρίζουμε το σύστημα ,και αντί αυτού να τροφοδοτήσουμε το όραμα μας για έναν καλύτερο κόσμο .Μια ομάδα αλληλέγγυων ανθρώπων που εργάζεται για την δημιουργία όλων των προϋποθέσεων αυτονομίας είναι ο σκοπός .Μια ομάδα που προάγει την ζωή ,τον σεβασμό , την δημιουργικότητα , την διαφορετικότητα , την υπεύθυνη ελευθερία .
1. Οι αξίες της ομάδας
Αγάπη, ευγένεια, σεβασμός, αλληλεγγύη, ισότητα, αρμονία, συνύπαρξη, οικολογία, διαφορετικότητα, αυτοδιαχείριση, υπευθυνότητα, ελευθερία. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, η φύση, η μητέρα γη, αποτελείται από άπειρες δραστηριότητες και άπειρες μορφές ζωής. Δεν παύει όμως ποτέ να αποτελεί μια ενιαία οντότητα , ένα ζωντανό οργανισμό. Οι άπειρες μορφές ζωής συνδέονται-αλληλοεπηρεάζονται και συνυπάρχουν, εξελίσσονται. Κάθε δραστηριότητα στην οικοκοινότητα θα πρέπει να είναι αρμονική με το περιβάλλον και να το ενισχύει. Οποιαδήποτε δράση βλάπτει την φύση, απορρίπτεται.
2. Ενδιαφέροντα
Βιοδυναμική καλλιέργεια, διάσωση ντόπιων ποικιλιών φυτών, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, βιοκλιματική αρχιτεκτονική τύπου cob, yurt και γεωδαισίας με οικολογικά υλικά, εναλλακτικές μορφές θεραπείας, μουσική, θεατρικά, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, χειροτεχνίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εθελοντισμός, κοινοβιακή ζωή, πνευματικότητα, ανακύκλωση, αναδασώσεις, βιώσιμη διαχείριση πόρων, οικολογική διατροφή , σεβασμό στο τοπίο, διάσωση και υποστήριξη άγριων ζώων .
3. Ελπίδα
Ελπίδα μας είναι να δούμε ανταπόκριση από ανθρώπους που διψάνε πραγματικά για αυτό το όνειρο και μαζί να ξεκινήσουμε στην δημιουργία. Ευελπιστούμε οτι το χωριό θα μπορέσει να ολοκληρωθεί συντομα. Ελπίζουμε να έχουν γίνει μέχρι τότε άλλα 3-4 τέτοια χωριά στην χώρα και η οικοκοινότητα να πάρει μορφή κινήματος στην Ελλάδα και να μεταμορφώσει τον τόπο.
4. Θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις
Η κοινότητα σέβεται τα προσωπικά πιστεύω όλων, τη στιγμή που δεν καταπατούν τα δικαιώματα και τα πιστεύω άλλων ανθρώπων. Τοποθετείται όμως στην Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
5. Κριτήρια επιλογής του μέρους
Το οικολογικό χωριό θα εγκατασταθεί σε ορεινή, ημιορεινή περιοχή. Θα πρέπει να υπάρχει πλούσιο δάσος, κοντινό ποτάμι, όμορφη θέα και να είναι κάπως απόμακρο από την ανθρώπινη δραστηριότητα της σημερινής κοινωνίας. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η ¨καθαρότητα¨ του περιβάλλοντος. Η έκταση είτε θα παραχωρηθεί στην κοινότητα από ιδιώτη, σύλλογο ή δήμο, είτε θα μισθωθεί για τουλάχιστον 20 χρόνια, είτε θα αγοραστεί με την υποστήριξη χρηματοδότη ή οικονομική συμμετοχή των μελών.
6. Πληθυσμός
Ο ελάχιστος αριθμός ανθρώπων για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένης διαχείρισης κοινότητα είναι περίπου στα 12 άτομα και ο μέγιστος στα 50. Αν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να ζήσουν σε μια οικοκοινότητα, θα έχουν όλη την υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν από την κοινότητα μας για την δημιουργία μιας καινούριας κοινότητας σε κοντινή ή όχι περιοχή .
7. Ιδιοκτησιακό
Όλη η Γη και η κοινότητα ανήκει σε ένα Νομικό Πρόσωπο (σύλλογο ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό ).
Μέλη του Νομικού Προσώπου είναι τα μέλη της κοινότητας.
Η κοινότητα δεν αναγνωρίζει ιδιοκτησία. Πιστεύει στην κοινοκτημοσύνη και θεωρεί πως όλα ανήκουν σε όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται την ανάγκη για προσωπικό χώρο και χρόνο Κάθε σπίτι ανήκει σε αυτούς που κατοικούν, συμμετέχουν και πρεσβεύουν τις αρχές της κοινότητας.Οι υπόλοιποι χώροι (εργαστήρια , αποθήκες , κουζίνα , θέατρο κ.τ.λ. )είναι κοινόχρηστοι.
8. Λήψη Αποφάσεων
Η κοινότητα έχει διαρκώς την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις, να λύνει προβλήματα, να διαμορφώνει την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνει .
Η λήψη γενικότερων αποφάσεων ακολουθεί την πλειοψηφική διαδικασία ύστερα από συνοδική συζήτηση με την καθοδήγηση συντονιστή της γενικής συνέλευσης .
Η απόφαση γίνεται αποδεκτή όταν υπάρχει πλειοψηφία 85% τουλάχιστον .
Για αποφάσεις σε συγκεκριμένους τομείς αναλαμβάνει αυτόνομα και με δική του πρωτοβουλία η κάθε μικρή ομάδα 3-6 μελών που έχει αναλάβει
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. γεωργία , οργάνωση
σεμιναρίων εργαστήρια κ.τ.λ. ) , ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατό
την γενική συνέλευση . Στις γενικές συνελεύσεις συμμετέχουν μόνο τα μέλη .
Γενικότερα η διαχειριστική δομή της κοινότητας είναι ως εξής
1.Γενική συνέλευση και συντονιστής .
2.Ομάδα γενικότερης διαχείρισης και σχεδιασμού .
3.Γενικότερες επιμέρους ομάδες διαχείρισης ,αφιερωμένες σε κάθε τομέα .
Α)Επισκευές (κατασκευές , κτίρια , ενέργεια κ.τ.λ. )
Β)Αγροτικές δραστηριότητες
Γ)Καθαριότητα
Δ)Διατροφή
Ε) Επικοινωνιακή (επαφές , διαδίκτυο ,οργάνωση σεμιναρίων ,εκδηλώσεων κ.τ.λ.)
9. Εργασία και παραγωγές
Κάθε μέλος προσφέρει την εργασία του εθελοντικά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του και στο αντικείμενο εξειδίκευσης του .
Υπάρχει δυνατότητα ύστερα από αίτημα μετακίνησης κάποιου
μέλους σε άλλον τομέα εργασίας , ακόμα και κυκλική εναλλαγή των
καθηκόντων ,ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης .Η διαδικασία μετατόπισης ευθυνών και εργασιών από μία ομάδα σε μία άλλη , πρέπει να γίνεται σιγά σιγά και σταδιακά , ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργία της κοινότητας .
Τα αγαθά που παράγονται ανήκουν σε όλους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
10. Οικονομική διαχείριση
Κάθε έσοδο κατατίθεται σε κοινό ταμείο προς κάλυψη αναγκών της κοινότητας ή κάποιου μέλους. Σημαντικό να διατίθεται κάποιο ευνόητο ποσό για κάλυψη κάποιον προσωπικών αναγκών των μελών. Η διαχείριση γίνεται από την γενική συνέλευση. Σε περίπτωση αποθεμάτων πέραν του αναγκαίου, μπορεί να προχωρήσουμε και σε προσφορές σε κάποιες αδύναμες κοινωνικές ομάδες ή να χρηματοδοτήσουμε οικολογικές και διαπαιδαγωγικές δραστηριότητες .
Τρόπος εισροής εσόδων
Πώληση παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων
Πώληση μεταποιημένων προϊόντων
Πώληση χειροποίητων προϊόντων
Αγροτουριστικές δραστηριότητες
Οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων .
Λειτουργία θεραπευτικού κέντρου
11. Νέα μέλη
Για να γίνει κάποιος νέο μέλος και να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις αρχές της κοινότητας και τον τρόπο ζωής των μελών. Απαραίτητη η διαμονή στο χωριό για τουλάχιστον ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης του χρόνου κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης. Απαιτείται εθελοντική εργασία και αρμονική συμβίωση εντός της κοινοβιακής ορθόδοξης χριστιανικής οικοκοινότητας .
Την τελική έγκριση αποφασίζει η γενική συνέλευση .
12. Επισκέπτες
Αίτηση για επίσκεψη στην κοινότητα μπορεί να κάνει κάποιος μέσο του διαδικτύου ή ταχυδρομικώς , συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα συμμετοχής. Αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επικοινωνιακή ομάδα της κοινότητας.Οι επισκέπτες φιλοξενούνται κατά τις δυνατότητες της κοινότητας κάθε εποχή στους ξενώνες φιλοξενίας ή σε κάποια σπίτια των κατοίκων κατόπιν προσωπικής επιλογής. Μπορούν να παραμείνουν για 7 ημέρες. Πιο μακροχρόνια διαμονή μπορεί να δοθεί, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να έρθουν για να μας γνωρίσουν, να πάρουν μέρος σε ένα σεμινάριο ή γιορτή, να είναι εθελοντές, να είναι φίλοι των μελών, ή από ενδιαφέρον .
Θα πρέπει είτε με προσφορά εργασίας, είτε με το ελάχιστο χρηματικό αντίτιμο των 20 e για κάθε μέρα, να μην επιβαρύνουν την κοινότητα με τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους .
Ξεχωριστό τμήμα επισκεπτών είναι αυτοί που ανήκουν στο αγροτουριστικό τμήμα. Αυτό και γεωγραφικά βρίσκεται λίγο έξω από τα στενά όρια του χωριού. Εκεί επικρατεί οικονομικό μοντέλο επιχείρησης και τιμές αγοράς.
13. Κοινωνική δικτύωση. Όταν η κοινότητα αποκτήσει την αυτονομία της και λειτουργεί αρμονικά και δημιουργικά, θα ανοιχτεί προς τον έξω κόσμο, (και δεν μιλάω εδώ για άλλες κοινότητες και γενικότερα εναλλακτικούς ανθρώπους που είδη το κάνει όσο καλύτερα μπορεί) αλλά θα απευθυνθεί σε ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται την στήριξη μας και την τεχνογνωσία μας (παιδιά, ανθρώπους που ζουν στην πόλη, άστεγους, φτωχές οικογένειες, μετανάστες κ.τ.λ.). Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από οργάνωση σεμιναρίων, διακίνηση έντυπου υλικού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργία ψηφιακού χώρου-βάση δεδομένων για δικτύωση ομάδων και δράσεων, δωρεές και προσφορές αγαθών, εκπαιδευτικές εκδρομές και φιλοξενία .
14. Ενέργεια και μετακίνηση
Το χωριό θα καλύπτει το 100% των αναγκών του σε ενέργεια με εναλλακτικές μορφές. Αιολικές και υδροηλεκτρικές γεννήτριες, ηλιακή και αιολική ενέργεια, κινητήρα υδρογόνου και μαγνητικές γεννήτριες.
Η εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων θα γίνεται με ποδήλατα, με προσαρμοσμένο καλάθι μεταφοράς πραγμάτων καθώς και με άλογα και κάρα. Η δε εξωτερική με αγροτικό και επιβατικό αυτοκίνητο και με 2 μικρά λεωφορεία. Αυτά θα έχουν προσαρμοσμένο κινητήρα ώστε να κινούνται με βιοκαύσιμα που η κοινότητα μπορεί να παράγει (αέριο-υδρογόνο-λάδι-οινόπνευμα-ηλεκτρισμό).
15. Ύδρευση - θέρμανση—αποχέτευση
Ένα δίκτυο θα μεταφέρει το φρέσκο ποταμίσιο νερό στην δεξαμενή ύδρευσης, όπου με ήπια επεξεργασία με φυσικά μέσα θα φιλτράρεται και θα τροφοδοτεί σπίτια και εργαστήρια. Παράλληλα ένα ανοιχτό κανάλι θα μεταφέρει σε μόνιμη ροή το νερό κυκλικά σε όλο το χωριό. Κάθε κτίριο έχει σύνδεση με τον κεντρικό λέβητα πάνελ που παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό. Παράλληλα κάθε κτίριο έχει δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης με ξυλόσομπες και ζεστό νερό με θερμοσίφωνες ξύλου. Κάθε κτίριο έχει την δική του αποχέτευση.
16. Καταλύματα
Αρχικά και πριν να χτιστούν οι μόνιμες κατοικίες, τα μέλη θα μείνουν σε πρόχειρο καταυλισμό από σκηνές-Τίπι και τροχόσπιτα.
Οι μόνιμες κατοικίες που θα γίνουν πρέπει να είναι χτισμένες από οικολογικά υλικά
τύπου cob, yurt και γεωδαισίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις αρχές της βιοκλιματικής.
Σε κάθε σπίτι θα μπορούν να κατοικήσουν από 2 έως 5 άτομα. Η επιφάνεια αυτών είναι από 50 έως 80 τετραγωνικά.Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό, δύο ή τρία υπνοδωμάτια, ενιαία κουζίνα με καθιστικό, καθώς και μεγάλο εξωτερικό κήπο 100-200 τετραγωνικών. Θα χτιστούν 12 κατοικίες ικανές να φιλοξενήσουν 50 κάτοικους.
17. Εργαστήρια
Στο χωριό θα υπάρχουν τα εξής εργαστήρια , κατασκευές cob και yurt .
Α) Μεταποίησης , επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων, που θα αξιοποιούν την πρωτογενή αγροτική παραγωγή. Εδώ θα παρασκευάζονται και θα τυποποιούνται σάλτσες, γλυκά, κομπόστες, αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, παστέλια, γενικότερα τρόφιμα,αλλά και αφεψήματα, σαπούνια, κηραλοιφές και άλλα .
Β) Μηχανουργείο και ξυλουργείο. Εδώ θα κατασκευάζονται και θα επισκευάζονται εργαλεία και κατασκευές, χρηστικά αντικείμενα, μηχανήματα κ.τ.λ.
Γ)Εργαστήριο χειροτεχνίας και τέχνης.
Εδώ θα μπορούν οι καλλιτέχνες να δημιουργήσουν και να οργανώσουν και σχετικά σεμινάρια.
18. Κοινόχρηστοι χώροι
Α)Κουζίνα – χώρος εστίασης
Β)Πλυσταριό
Γ)Υπαίθριο θέατρο- χώρος δραστηριοτήτων
Δ)Ξενώνας φιλοξενίας
Ε) Θεραπευτικό κέντρο και γυμναστήριο
ΣΤ)Εκπαιδευτικό κέντρο
Ζ)Γραφείο διαχείρισης και γραμματείας
19. Αποθήκες
Αποθήκες εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης
Αποθήκη εργαλείων
Αποθήκη ζωοτροφών
Αποθήκη τροφίμων
Αποθήκη γενικής χρήσης
20. Στάβλοι
Στάβλος ζώων διαμορφωμένος έτσι ώστε κάθε είδος να έχει τον δικό του χώρο και να κάνει εύκολο το μάζεμα της κοπριάς.
21. Καλλιέργειες
Θα γίνουν οικολογικές καλλιέργειες ντόπιων ποικιλιών σε μεγάλη έκταση, ικανές να υπερκαλύψουν τις ανάγκες της κοινότητας και τα αποθέματα να μεταποιούνται και στη συνέχεια να προωθούνται προς πώληση ή προς προσφορά σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Ακόμα θα κατασκευαστεί θερμοκήπιο – φυτώριο 250 τετραγωνικών, ικανό να μας εφοδιάζει με τον απαραίτητο αριθμό φυτών και ποικιλιών που χρειαζόμαστε.
Πιο συγκεκριμένα οι καλλιέργειες θα είναι ως εξής
6 στρέμματα καλλιέργειας κηπευτικών
6 στρέμματα καλλιέργειας βοτάνων (ρίγανη, θυμάρι, θρούμπι, τσάι του βουνού, χαμομήλι, καλέντουλα, φασκόμηλο, λεβάντα, δυόσμο, μέντα, λεμονόχορτο, μέλισσα, βάλσαμο κ.τ.λ.)
10 στρέμματα καλλιέργειας σιτηρών (σιτάρι-κριθάρι)
2 στρέμματα καλλιέργειας φρουτόδεντρων (μηλιές, φιρικιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, μουσμουλιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, κυδωνιές κ.τ.λ.)
2 στρέμματα καλλιέργειας σκληροκέλυφων (καρυδιές-καστανιές-αμυγδαλιές )
1 στρέμμα αμπέλι
½ στρέμμα ακτινίδια
½ στρέμμα μανιτάρια
22. Τράπεζα σπόρων.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος όπου θα μπορεί να διατηρηθεί
όσο γίνεται καλύτερα η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία ντόπιων ποικιλιών
δέντρων-φυτών, άγριων φυτών και θάμνων. Εκτός του ότι θα εξασφαλίσουν την αυτονομία στην κοινότητα, παράλληλα θα μπορούν να συμβάλουν στην διάδοση και διατήρηση των ντόπιων αυτοχθόνων ποικιλιών προσφέροντας τις σε καλλιεργητές και ομάδες που επιθυμούν να τις καλλιεργήσουν. Παράλληλα θα μπορούσε η κοινότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα οικολογικής καλλιέργειας.
23. Κτηνοτροφία
Γενικότερα τα πιο πολλά μέλη της κοινότητας είναι χορτοφάγοι. Αναπτύσσουμε μια περιορισμένη μονάδα κτηνοτροφίας αυτόχθονων ειδών για να έχουμε γάλα, αυγά και να μπορούμε να παράγουμε τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, τραχανά κ.τ.λ., καθώς και για δημιουργία κομπόστ για λίπασμα στις καλλιέργειές μας, ακόμα και παραγωγή μεθανίου ως ενεργειακή πηγή. Ακόμα κάποια άλογα και γαϊδούρια για εργασία στις καλλιέργειες και μεταφορά.
Πιο συγκεκριμένα
20 κότες, 4 χήνες, 4 πάπιες, 2 γαλοπούλες, 4 κατσίκες, 2 αγελάδες, 2 άλογα είδους Αραβάνι, 1 γαϊδούρι.
Ακόμα το χωριό θα έχει περίπου στα 50 μελίσσια για παραγωγή μελιού, γύρης, πρόπολης και φυσικού κεριού .
24. Προιόντα που μπορούν να παραχθούν
Α. Φρέσκα λαχανικά, φρούτα και καρπούς εποχής
Τομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια & κολοκύθες, φασολάκια, άνηθο, μαϊντανό, σέλινο, αντίδια, ραδίκια, μαρούλια, λάχανα, σπανάκια, σπαράγγια, πράσο, κουνουπίδια, καλαμπόκια, μπρόκολα, παντζάρια, πατάτες, ραπανάκια, καρότα, κρεμμύδια, σκόρδα, μανιτάρια, σύκα, μήλα, δαμάσκηνα, κυδώνια, ακτινίδια, μούσμουλα, μανταρίνια, πορτοκάλια, σταφύλια, φραγκοστάφυλα, βατόμουρα, μούρα, κάστανα, καρύδια, αμύγδαλα.
Β. Προϊόντα κτηνοτροφίας
Φρέσκα αυγά και γάλα, τυριά και βούτυρο .
Γ. Μεταποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα οικολογικών προδιαγραφών
α) τρόφιμα (ελιές και ελαιόλαδο, διάφορα πατέ, σάλτσες τομάτας, διάφορα τουρσιά, συσκευασμένα έτοιμα φαγητά, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, επαλείματα, όσπρια, μούσλι, αρωματικά μείγματα βοτάνων, αλεύρι, ψωμί, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, τραχανάς και κους-κούς, ζυμαρικά, τυριά ,κρίταμα, αποξηραμένα λαχανικά και φρούτα, καρύδια, κάστανα, αμύγδαλα και άλλα.
β) θεραπείας (κεραλοιφές, βάμματα, εκχυλίσματα και διάφορα αφεψήματα ( ρίγανη, θυμάρι, θρούμπι, μελισσοβότανο, βασιλικός, γαϊδουράγκαθο, δάφνη, τσάι του βουνού, κολλιτσίδα, μέντα, δυόσμο, βάλσαμο, καλέντουλα, λεμονόχορτο, φασκόμηλο, λουίζα, λεβάντα, εχινάτσεα, μολόχα, γλυκάνισο, μάραθο, καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς, καρπούς βατομουριάς, ζαμπούκος, μαντζουράνα, τσουκνίδα, αλθαία, αγριμόνιο, κράταιγος, αχίλλεια και άλλα.
γ) καθαρισμού (σαπούνια, απορρυπαντικά, φυσικά καθαριστικά .)
Δ) Προϊόντα χειροτεχνίας και τέχνης
(Κοσμήματα από σπόρους ή άλλα φυσικά υλικά, χρηστικά αντικείμενα, κεράκια φυσικά, πίνακες ζωγραφικής, συνθέσεις, πήλινα αντικείμενα και άλλα ) .
Ε) Φυτωρίου ( φυτά και σπόρους ντόπιων αυτοχθόνων ποικιλιών φυτών-βοτάνων –θάμνων δέντρων και λουλουδιών ).
ΣΤ) Μηχανήματα τεχνολογίας μηχανουργείου
(Ανεμογεννήτριες, ηλιακοί συσσωρευτές, μαγνητικές ηλεκτρογεννήτριες και διάφορα εργαλεία πατέντες που έχουν οικολογική φιλοσοφία και κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη ).
25. Υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η κοινότητα
Α. Αγροτουρισμός ( διαμονή, διατροφή, άλογα )
Β. Φυσική διαβίωση (επιβίωση στην άγρια φύση, άγρια τροφή, φωτιά, πρόχειρος καταυλισμός, ορειβασία )
Γ. Σεμινάρια - εκπαιδευτικό πρόγραμμα (τι είναι η κοινότητα , αυτοδιαχείριση , βιοδυναμική καλλιέργεια , ανακύκλωση , κομπόστ , πνευματιστικού περιεχομένου ,
Δ. Τεχνογνωσία ( μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας )
Ε. θεραπευτικό κέντρο αποκατάστασης (αποκατάσταση και θεραπεία στην υγεία , διατροφή , ψυχολογικά , σχέσεων , με ολιστικές εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας ) .
26. Τρόπος και οργάνωση διάθεσης των προϊόντων
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα όπου θα μπορεί να κάνει μαζικές παραγγελίες ανά περιοχή, θα κάνει εύκολη την διάθεση των προϊόντων, θα παίρνει ποιοτικά οικολογικά αγαθά σε πολύ καλές τιμές, θα αποτελεί μέλος της συλλογικότητας ώστε να υπάρχει πλήρη απαλλαγή φ.π.α. και επίσης θα έχει μια δυνατή γέφυρα επικοινωνίας με την κοινότητα, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες .
Ήδη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών που ενδιαφέρονται, καθώς και ήδη υπάρχουσες ομάδες και κινήσεις.
27. Ποικιλίες λουλουδιών, άγριων δέντρων και θάμνων που θέλουμε να αναπτύξουμε στο χωριό.
Αγριοκαστανιά, δρύς, έλατο, ευκάλυπτος, κυπαρίσσι, πλάτανος, πεύκος, κουμαριά, σφεντάμι, αγιόκλημα, αγριοπανσές, απήγανος, λαδανιά, λάπαθο, μαργαρίτα, μυρτιά, ύσσωπος, φλόμος , υοσκύαμος, σαμπούκος, γαρδένια, γιασεμί, ζίνια, καπουτσίνο, ηλίανθοι, ιπποφαές, κατιφές, κέδρος, άρκευθος, κράταιγος, κρόκος και άλλα πολλά.
28. Οικολογικές δραστηριότητες
Ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αναδασώσεις, βιοκλιματικά κτίρια, οικολογικές καλλιέργειες, βιώσιμη διαχείριση πόρων, διάσωση ντόπιων ποικιλιών, οικολογική διατροφή
χρήση καθαριστικών και προϊόντων γενικότερα απαλλαγμένων από χημικές ουσίες και πρόσθετα, σεβασμό στο τοπίο, διάσωση και υποστήριξη άγριων ζώων.
29. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προστεθούν ή αφαιρεθούν στοιχεία των ανωτέρω άρθρων.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019


Христов Крест как первооснова двуединого брака в Православной церкви.       Сия есть первая и наибольшая заповедь: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим». Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (От Матфея 22: 37-40). Любовь, будучи   Божественной силой - одна, но она имеет две сущности. Вертикальная ось креста Христова есть любовь благочестивая, а горизонтальная – есть любовь братственная, т. е единение людей. Обе линии пересекаются в едином средоточии — Иисусе Христе.

       Горизонтальная линия братственной  любви опирается на вертикальную линию любви благочестивой. Любовь благочестивая действует через любовь братственную. Не может быть любви, если эти две ветви любви не переплетаются крест-накрест. Состояние полноты любви можно пережить только в единстве  горизонтальной и вертикальной линий, иначе она обман, что удаляет человека от Бога Всевышнего.

      

Эти две сущности любви достигают своей кульминации в таинстве брака. Вертикальная линия   благочестивой  любви достигает кульминации в браке Жениха Иисуса Христа в тайне божественного причастия, или Евхаристии. Горизонтальная линия любви достигает своего апогея в браке между мужчиной и женщиной.
Эти две сущности  переплетаются, образуя крест, как указано это на рисунке выше.

      

Вертикальная ось Креста держится на  горизонтальной, тогда как горизонтальная ось, т. е  брачная линия, поддерживает вертикальную. Цель брачной горизонтальной оси  -  возвращение в рай, ибо происходит  освящение брака на праздник Пасхи, она   открывает человеку возможность возвращения к Богу, путь к благодатному богосыновству,  что означает пройти и вернуться в лоно Божие, вкусив благословенный плод Божественного причастия в тайне благочестивого брака, таков Богом избранный особый путь спасения человека.

Обе оси одинаково важны, потому что через  вкушение благословенного плода Божественного причастия исправляется грех изгнания из рая,  вследствие непослушания и  поедания  запретного плода. Наказание за непослушание заповеди «не ешь» запретного плода переходит в послушание «примите и  ешьте» благословенный плод, когда  каждый христианин и христианка, будучи членами Церкви, благодатно уневещиваются Христу, т.к. Церковь есть Невеста Христова,  таким образом, брак есть образ спасения во Христе для каждого человека. Во Христе и в Церкви, в Царстве Божием разделенное соединяется, неполное восполняется,

       В исповеди вертикального брака Божественного причастия мы соединяемся с Женихом Христом в брачном причастии, но в то же время это таинство объединяет нас и со всеми нашими братьями во Христе.

       Для братьев во Христе священство вертикального брака в Божественном причастии предполагает  полноту любви. Тогда как в исповеди  горизонтального брака не может быть  полноты любви, если супруги до этого  не приняли  тайну Божественного причастия. Ибо  супруги становятся  «одной плотью» через таинство  брака, но их духовное единство, единство супругов становится их полной взаимопроникновенностью в результате полноты любви, а это возможно только через сопричастие в Божественном причастии!Мужчина до брака должен уважать девственность женщины, он должен  знать, что брак должен быть сначала благословлен священником. Получив благословение на брак и, освящённый Церковью в Таинстве браковенчания, мужчина  может совершить таинство любовного соединения, осознавая святость происходящего и своего назначения, ибо в христианском браке муж берет на себя крест семейной жизни, чтобы следовать за Христом.

Жена, участвуя в исповеди  вертикального брака Святого Причастия, наполняется Святым Телом Христовым. Ее тело -  Тело Христово! Таким образом, Таинство  горизонтального брака происходит в Храме Бога! «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1Кор. 3:16)). И на Теле Христовом! «И вы – тело Христово, а порознь – члены.»

(1 Кор.12:27).

      

«И потому Тайна сия велика!» (К Ефесянам 5:32)
К сожалению, наш общий враг, дьявол, искушает и обманывает людей, искажая замысел сего священства, с тем, чтобы в исповеди горизонтального свадебного храма похотливым помыслом ввести душу в блуд дабы совершались чудовищные прелюбодейные и похотливые преступления в виде бесовских грехов и  абортов.

        

Велик грех супружеской измены. Но велик и грех всякой нечистоты и  любостяжания. Но ничего нельзя сравнить с мерзостью  абортов – он  превосходит все остальное. С самого своего основания Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности как человекоубийство.

Это особо отвратительное преступление, за которое должно будет отвечать вся Вселенная! Не поборов эти три греха, следствия грехопадения человека, Храм Божий превращается в место обитания демонов. Только покаяние может воскресить  оскверненный Храм Бога! Посему сущность горизонтального брака нельзя осквернять. Эта священное таинство, оно освящается участием в вертикальном браке Божественного причастия.

      

Линия вертикального брака, кроме как собственно состоящих в браке, также имеет своих желанных возлюбленных. Это монахи, призванные испытать исключительно таинство  вертикального брака. Они не отказались от брачного таинства! Они просто выбрали одно из таинств. Монашеский брак  подобен браку Богоматери нашей. Нашу Деву Марию мы  приветствует  как невенчанную благочестивую Невесту. Она вкушает блага вертикального брака, будучи невенчанной по отношению к горизонтальному. Такова и  душа монаха, будучи благочестивой невестой, она неимоверно наслаждается и радуется  благам  вертикального брака, что, возможно, для многих мирских есть сущее бесчинство.

      

Но для монаха это настоящий очень красивый и сладкий брак души со Христом.  Это  его выбор, благодаря этому таинству душа монаха горит в пламени любви, и  никоем образом  не может поддаться обману и  мошенничеству.
Будучи святой неприкосновенностью, душа его, испытывает тайну Божественного откровения, обретая  Христа в сердце своем.

      

Трисущность  его души (логичность, робость, желанность) в вавилонской пылающей печи мира сего остается неудержимой, предзнаменуя  любовь Божию и возвышаясь  к Господу под видом трёх священных дев.
Он сделал свободный выбор в своей жизни в соединении с благословенным плодом Божественного причастия, тогда как благословенный плод  соглашения в брачном таинстве  со всей Церковью ведёт его к  глубочайшему познанию Христа и
 Его Церкви.

      

Что же это на самом деле: бесчинство или молчаливый дух евангельского учения.? Возможно, не следует  несведущим и  не прожившим таинство вертикального брака судить о том, что происходит  в  монашеском мире. Но те, кто чувствует себя как дома в нашем мире, участвуют и вкушают плоды  нашей безмерной радости, будучи  спутниками Небесного царства, услаждая сердце и чудесным образом согревая его в любви Творца его и Бога.

      

Те, кто выбрал для себя суть горизонтальной линии   брака, но и те, кто выбрал  следовать сущности вертикального  брака, в равной мере поднимают мученический Крест Любови Божией с чувством огромной ответственности.
Каждого из нас, кем бы он ни был и какая бы судьба ему не была предначертана, ждёт распятие на Кресте Любви, погребение в могилу постоянного смирения и возрождение в радости славного Воскресения Христа.Архимандрит Христодул 

Фэйсбук: Χριστοδουλος Αρχιμανδρίτης

Домашний телефон: 0030 210 93 48 999

Мобильный: 0030 / 6982664234Фэйсбук: Χριστοδουλος Αρχιμανδρίτης


Перевод на русский:

Юрку Анжела

Email: aiurcu@bk.ruУважаемые братья во Христе!

Я отец Христодул, долгое время был иеромонахом на Святой Горе в монастыре Григориат.

На Святой Афон я поехал в 1987 году и прожил там 22 года.

В 2010 году я покинул Святой Афон, чтобы обрести возможность служить и помогать мирянам.

Служил в разных храмах и церквях в Афинах, на Крите и в Иерусалиме. В 2015 году  был возведён в сан архимандрита в Афинах, но не являюсь госслужащим, как другие православные священники в Греции. (по причине экономического кризиса)

Я хотел бы предложить Вам для публикации несколько  своих писем, которые были написаны мною на Святом Афоне, если, конечно, такого рода письма представляют для вас и ваших читателей интерес. Я очень люблю  Россию, и считаю эту страну и людей, живущих в этой стране, близкими по духу и меня восхищает тот факт, что православие процветает и утверждается, тогда как в нашей стране всё ведёт к стиранию и уничтожению православного духовного начала нашего народа.

Вы спросите, что конкретно я могу предложить?

Во-первых, это участие и выступления в разного рода богословских дискуссиях, публикации статей и рассказов о моей жизни на Афоне.

В приложении к письму Вы найдете  образец одного письма богословского содержания.

Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество даст взаимовыгодные результаты.

Поэтому  по какому либо вопросу остаюсь в Вашем распоряжении.


whos.amung