Αναγνώστες

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ .

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΑΤΑΙ Κυριακή τς ναστάσεως το ησο Χριστο.

Δύο μαθηταί το Χριστο, Λουκς καί Κλεόπας δοιπορον ατή τήν μέρα πό τά εροσόλυμα πρός μμαούς. Κατά τήν δοιπορία των τούς πλησιάζει ναστάς ησος Χριστός, συνοδοιπορε μαζί τους καί συζητον γιά τά προφητευθέντα τελευταα γεγονότα το πάθους Του καί τς ναστάσεώς Του.

Κατά τήν δοιπορία συνομιλον μαζί Του, τόν βλέπουν, λλά τά μάτια τς ψυχς τους «κρατονται» καί δέν ντιλαμβάνονται μέ ποιόν συνομιλον. Τόν παρακαλον νά δεχθε νά Τόν φιλοξενήσουν στό κατάλυμα τους, Κύριος ποδέχεται τήν πρόσκλησή τους καί τούς κολουθε. «ταν κάθησε στό τραπέζι μαζί τους γιά τό δεπνο, πρε τό ψωμί, τό ελόγησε καί φο τό κοψε, τούς τό δωσε. Τότε νοίχθησαν τά μάτια τς ψυχς των καί τόν νεγνώρισαν. Κύριος τότε γινε φαντος π’ ατούς» (Λουκ κεφ 24, 30-31).
Σέ λη τήν διάρκεια τς πίγειας ζως Του πολλοί εδαν τόν Κύριο. λίγοι μως εδαν Ατόν μέ τά μάτια τς ψυχς των καί τόν νεγνώρισαν!
Συμεών Θεοδόχος καί προφήτης ννα βλέπουν τό θεο Βρέφος μέ «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς των καί προφητεύουν. (Λουκ κεφ 2, 23 – 38).
Τό θεο Βρέφος τό βλέπουν καί λλοι. Ο φθαλμοί τους μως «κρατονται». Δέν ντιλαμβάνονται μέσα στό θεο Βρέφος τήν παρξη το Λυτρωτο. Βλέπουν να βρέφος πως λα τά λλα.
Στό ναό το Σολομντος Τόν βλέπουν ο διδάσκαλοι το Μωσαϊκο Νόμου δωδεκαετή. Ο φθαλμοί τους μως «κρατονται». Δέν ντιλαμβάνονται μέ ποιόν συνομιλον. Βλέπουν λλά δέν ναγνωρίζουν. Βλέπουν πλς να δωδεκαετές παιδί.
Τόν βλέπει καί γιος ωάννης Πρόδρομος στόν ορδάνη ποταμό τριαντάχρονον. λλά Τόν βλέπει μέ «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς τς ψυχς του. Γι’ αυτό  καί τόν μολογε ς μνό το Θεο. (Ιωαν κεφ 1, 29-34). Τόν βλέπουν καί λλοι στόν ορδάνη ποταμό, λλά ο φθαλμοί τους «κρατονται». Βλέπουν καί ατοί πλς να κοινό νθρωπο.
Τόν εδαν καί ο Σαδδουκαοι, τόν εδαν καί Καϊάφας μέ τόν Πιλτο καί τόν ρώδη, λλά ο φθαλμοί τους «κρατοντο». κατόνταρχος μως μέ «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς τς ψυχς του μολόγησε τι «ληθς νθρωπος οτος Υός ν Θεο» (Μαρκ κεφ 15, 39-40).
λλά καί μετά τήν νάσταση το Κυρίου, Μαρία Μαγδαληνή καί λλη Μαρία εδαν τόν Κύριο καί «κρατήσαντες Ατο τούς πόδας προσεκύνησαν Ατόν». (Ματθ κεφ 28, 9 – 10).
Δύο μαθηταί Του πορευόμενοι ες γρόν, εδαν τόν ναστηθέντα Κύριο μέ τούς φθαλμούς τους «ν τέρα μορφή». (Μαρκ κεφ 16, 12 – 13).
φανερώθηκε καί στούς νδεκα μαθητάς, ν κάθοντο ες τήν τράπεζα καί νείδισε τήν πιστία καί σκληροκαρδία τους, διότι δέν πίστεψαν κείνους πού τόν εδαν ναστημένον.
Μαρία Μαγδαληνή τόν βλέπει καί νομίζει τι εναι κηπουρός. ταν ησος τήν προσφωνε μέ τό νομά της, ατή μέ κπληξη τόν ναγνωρίζει μέ «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς της καί «στραφεσα λέγει ατ Ραββουνί». (Ιωαν κεφ 21, 18)
πόστολος Θωμς μέ «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς του μολογε τόν ναστηθέντα Χριστό ς «Κύριο του καί Θεό του» (Ιωαν κεφ 20, 24 -29).
Στήν λίμνη τς Τιβεριάδος ο μαθηταί Του πεπεισμένοι τι συνομιλον μέ τόν ναστάντα Κύριο, δέν τολμον νά ξετάσουν Ατόν ποιός εναι «εδότες τι Κύριος στί» (Ιωαν κεφ 21, 1-14).
Εναι ξιον πορίας καί προκαλε ντύπωση τό γεγονός, τι ν λοι τόν βλέπουν, μόνο λίγοι τόν ναγνωρίζουν ς προερχόμενον κ θείας καταγωγς. Τί εναι ατό πού βλέπουν σοι πιστεύουν; Καί τί εναι ατό πού δέν βλέπουν σοι πιστον;
Τό μυστήριο ατό κρύβεται στήν οκονομία τς νανθρωπήσεως το ησο Χριστο. Λόγος το Θεο σαρκώθη καί γινε νθρωπος. Γι’ ατό Χριστός ς Θεάνθρωπος χει δύο φύσεις. Τήν Θεία καί τήν νθρωπίνη.
λοι ο νθρωποι βλεπαν τήν νθρώπινη μορφή το προσώπου Του. Τήν θεία μως μορφή Του πού κρύπτετο στήν νθρώπινη, δέν τήν βλεπαν λοι, παρά μόνο σων ο φθαλμοί τους «διηνοίγοντο». Διότι Θεάνθρωπος ησος ρται ς κοινός νθρωπος καί θεται διά θείας καί θαυμαστής θέας ς Θεός. σων ο φθαλμοί των «κρατονται», βλέπουν μόνο τήν νθρώπινη μορφή Του! σων μως «διανοιχθον» βλέπουν καί τήν θεία μορφή Του διά θείας καί νεκφράστου θέας.
«Μακάριοι εναι κενοι πού χουν καθαρή καρδιά, διότι ατοί θά ξιωθον νά δον τόν Θεό διά τς Θείας ατς θέας» (Ματθ κεφ 5,8).
Χριστός μετά τήν νανθρώπησή Του εσέρχεται μέσα στήν νθρώπινη φύση διά τν γίων Μυστηρίων Του καί νοικε μέσα μας. Διότι ο Χριστιανοί εμεθα ναοί το Θεο το ζώντος «καθώς επεν Θεός, τι θά κατοικήσω μέσα τους καί θά περιπατήσω μεταξύ τους καί θά εμαι Θεός τους καί ατοί θά εναι λαός μου» (Κορ.Β΄κεφ 6, 16).
Συνεχίζει Κύριος διά τν γίων Μυστηρίων Του νά εσέρχεται μέσα μας καί νά περιπατε νάμεσα μας ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ στά πρόσωπα τν γωνιζομένων εσεβν Χριστιανών δελφν μας!
Χριστός καί Βασιλεία Του βρίσκονται ντός μας. νωμένος Κύριος μέ τόν κάθε νθρωπο ρται, λλά καί θεται ς Θεάνθρωπος!
λοι μας βλέπουμε τούς Χριστιανούς δελφούς μας πλς ς νθρώπους, διότι ο φθαλμοί μας δέν εναι «διηνοιγμένοι». ταν ο φθαλμοί μας «διανοιχθούν» θά δωμεν τήν εκόνα τς μορφς το Χριστο στά πρόσωπα τν ν Χριστ δελφν μας!                                                                              
Ο δελφοί μας Χριστιανοί γιαζόμενοι γίνονται κατά χάριν θεάνθρωποι! Κατά χάριν Υοί Θεο! (Ρωμ κεφ 8, 14 Γαλ κεφ 3, 26, Ιωαν κεφ 1, 12 Ιωαν Α΄κεφ 3,2). Ο δελφοί μας Χριστιανοί γωνιζόμενοι χουν τήν δυνατότητα νά εναι κατά χάριν θεοί. «γώ επα θεοί στέ» (ωαν κεφ 10, 35). Τς δωρες μως τς θείας θέας, ξιώνονται μόνο «ο καθαροί τ καρδί» (Ματθ  κεφ 5,8)
πώρωσις καί σκληροκαρδιά μαζί μέ τήν λιγοπιστία «κρατον» τούς φθαλμούς τς ψυχς μας κλειστούς. «Διά τοτο λέγει Κύριος, τι τούς μιλ μέ παραβολάς, πειδή ν κοιτάζουν δέν βλέπουν, καί ν κούουν μως δέν κούουν ούτε καταλαβαίνουν, στε νά μήν εναι δυνατόν νά μετανοήσουν. Καί κπληρώνεται σέ σους δέν χουν «διηνοιγμένους» τούς φθαλμούς τους προφητεία το σαα, ποία λέγει: Θά κοτε καλά, λλά δέν θά καταλάβετε καί θά κοιτάζετε καλά, λλά ποτέ δέν θά δτε. Διότι γινε ναίσθητη καρδιά το λαο τούτου, καί βαρειά κούουν μέ τά ατιά τους. κλεισαν τά μάτια τους, μή τυχόν δον μέ τά μάτια καί ακούσουν μέ τά ατία των καί καταλάβουν μέ τήν καρδιά τους καί μετανοήσουν καί γώ τούς θεραπεύσω. λλά τά δικά σας μάτια εναι ετυχή, διότι βλέπουν καί τά αυτιά σας διότι κούουν. λήθεια σς λέγω, τι πολλοί προφται καί δίκαιοι πεθύμησαν νά δον κενα πού βλέπετε καί δέν τά εδαν καί νά κούσουν κενα πού κοτε σες καί δέν τά κουσαν» (Ματθ κεφ 13, 13-17).
ταν ο φθαλμοί μας «διανοιχθον», θά δωμεν κθαμβοι τόν Κύριο νά μς βλέπει καί νά μς παρακολουθ μέσα πό τά μάτια τν ν Χριστ δελφν μας! Ατή θεία θέα μς φοπλίζει πό τίς κακές πιθυμίες καί τίς μαρτίες πού στρέφονται κατά τν δελφν μας. Τό θάμβος τς θείας θέας το Χριστο καταστέλλει τίς μαρτωλές κινήσεις μέσα μας. Συγκλονισμένος ξιούμενος τς θείας θέας νθρωπος γίνεται  περισσότερο φιλάνθρωπος. ρχίζει καί βλέπει τόν δελφό του ς ερό πρόσωπο μέ θεο προορισμό.
ντιλαμβάνεται τόν Χριστό νά εναι πλησίον του μέσα πό μία γαπητική συνύπαρξη μετά τν αδελφών του. Διότι σέ κάθε πρόσωπο δελφο Χριστιανο βλέπει τόν Χριστό «ν τέρα μορφή»! (Μαρκ κεφ 16, 12).

Εθε Κύριος νά «διανοίξη» τούς φθαλμούς τς ψυχς λων μας, να «νάστασιν Χριστο ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ, προσκυνήσωμεν γιον Κύριον ησον τόν μόνον ναμάρτητον»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ                                                                               
ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ                                      
 ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Σς παρακαλ πολύ, λοι σοι διαβάσετε ατό τό κείμενο νά τό προωθήσετε σέ φίλους σας, γιά νά φεληθον καί ατοί, διαδίδοντας καί ατοί μέ τήν σειρά τους μέ  τόν διο τρόπο, τόν λόγο το Θεο, σέ σο γίνεται περισσότερους Χριστιανούς δελφούς μας!!! Εχαριστ!

Email: xm24757@gmail.com
Facebook: Christodoulos Monk
Skype: Christodoylos.monaxos

σοι πιθυμετε νά ποστείλετε νόματα γιά νά μνημονευθον στήν Θεία Λειτουργία μπορετε νά τά ποστείλετε ταχυδρομικς στήν κόλουθη διεύθυνση.
 Fr Christodoulos
Greek Orthodox Convent, P.O Box 52 - Bethlehem - ISRAEL                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

whos.amung